Machines beveiligen onder zeer hoogspanningslijnen op de bouwwerf van Fayat in Gagny

Illustratie van de verschillende veiligheidszones op de site van Gagny

Eerbetoon aan een site van Sefi-Intrafor in Gagny in het departement Seine-Saint-Denis (93).

In het kader van de Olympische Spelen van 2024 werkte CAD.42 onlangs op de site van Sefi-Intrafor in Gagny in het departement Seine-Saint-Denis (93). Dit project bestaat uit de bouw van een opvangbekken voor regenwater op een plaats die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van zeer hoogspanningslijnen van 225 volt die zich op zijn laagste punt op 10 meter van de grond bevinden. Het was noodzakelijk om virtuele vangrails op te zetten in relatie tot de ligging van de kabels.

Het RTK.42-systeem van CAD.42 is geïmplementeerd om kraanmachinisten te helpen vastgestelde veiligheidszones te respecteren.

 

verband

Het risico dat op deze locatie ontstaat is de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen en kranen tot 17 meter hoog die worden ingezet om de grond af te graven om een ​​diepe diepwand te creëren.

De moeilijkheid voor deze machines zal het gebrek aan hoogte zijn, aangezien ze zich onder de lijnen bevinden waarvan het laagste punt op 10 meter van de grond ligt. De uitdaging is dan ook om ervoor te zorgen dat de machines de veiligheidslimietzones respecteren.

 

De CAD.42-oplossing geïmplementeerd

CAD.42 kwam vervolgens tussenbeide om de RTK.42-oplossing op de site te integreren. De optimalisatie van productiviteit en veiligheid is gebeurd door het creëren van verschillende zones of 3D virtuele barrières.

De waarschuwings- of informatiezones waren samengesteld uit:

  • Een veiligheidszone van 5 meter waar het verboden is te betreden,
  • 5 waarschuwings- en stopzones met een onderlinge afstand van 50 centimeter,
  • 2 verschillende zones, één gecontroleerd en één vrij.

Deze spindels maken het mogelijk om de veiligheid te waarborgen en een definitieve installatie tot stand te brengen alvorens op de volledige werf te kunnen werken.

Hiervoor werd de RTK.42-sensor geïnstalleerd op de giekkoppen van mobiele en boorkranen. De centimetrische GPS-sensor maakte het mogelijk om de positie van de uitgeruste machines ten opzichte van de spindels op een nauwkeurige manier te controleren. De gegevens worden in realtime geüpload naar het CAD.42-webplatform dat analyseert om zowel de kraanmachinisten te waarschuwen via een tablet in de cabine, maar ook de supervisors via sms of e-mail. Het platform maakt het mogelijk om alle bijna-ongevallen te loggen voor continue analyse.

Illustratie van het retentiebekken op de Gagny-site

RTK.42, centimetersensor

RTK.42 magnetiseert naar de giekkop van de mobiele kraan. De absolute hoogte wordt elke seconde tot op de centimeter nauwkeurig berekend. Een batterijlevensduur van een week zorgt voor dagelijks, continu gebruik.

Tablet met kaart en waarschuwingen

De tablet informeert de kraanmachinist bij het betreden van verboden gebieden met een hoorbaar en zichtbaar signaal.

Werkingsprincipe

De tablet informeert de kraanmachinist via een spraakbericht wanneer de hoogte van de giekkop de veiligheidsspindels nadert. In de onmiddellijke nabijheid van de drempel vervangt een hoorbaar alarm het gesproken bericht om het onmiddellijke gevaar aan te geven. Op elke kraan is een gyrosiren gemonteerd om grondteams te waarschuwen voor elk gevaar. Alle waarschuwingen worden gelogd en kunnen worden bekeken in de Unifield online applicatie.

Conclusie

 

“Het project is succesvol, we zijn nog nooit de verboden gebieden binnengegaan. Dit is essentieel vanuit veiligheidsoogpunt. Aan de productiekant waren we in lijn met onze eerste voorspellingen, alles verliep zoals op papier. […] In een toekomstig project waar er luchtbeperkingen zullen zijn, hebben we een oplossing die werkt. ” Florian Nibel, werkleider bij Fayat