Antibotsing tussen mobiele kranen en virtuele muur – ziekenhuisstation Kremlin Bicêtre

Gebruik van de RTK.42-oplossing op de bouwplaats van dit lijn 14-station om de veiligheid van hijsapparatuur in co-activiteit en naleving van vliegverboden te waarborgen.

Antibotsing tussen mobiele kranen

Op het terrein zijn permanent twee tot drie mobiele kranen aanwezig.

Kranen kunnen enkele dagen tot enkele maanden op de bouwplaats werken. De flexibiliteit en de snelheid van installatie en demontage op elke kraan was essentieel bij de keuze van de te implementeren oplossing.

Wanneer twee mobiele kranen gevaarlijk naderen, waarschuwt de tablet waarmee de cabine van de kraanmachinist is uitgerust hem voor het gevaar door een hoorbaar en lichtgevend signaal.

Verbod op overvliegzones

In onze Unifield applicatie tekende de beheerder de no-fly zones direct met zijn muis. Ook hier wordt de kraanmachinist door zijn tablet gewaarschuwd bij het betreden van de verboden perimeter.

Tablet voor kraanmachinist

Sensor op het contragewicht

Boomkopsensor